FORUM PREŽIVLJAVANJA

prvi Hrvatski forum preživljavanja, bushcrafta, pustolovine i prirode
 
Početna stranicaO autoruRegistracijaLogin

 

 Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...

Go down 
Autor/icaPoruka
djomla
knjižničar
knjižničar
djomla

Male
Broj postova : 992
Godine : 32
Lokacija : Vinkovci
Datum registracije : 12.04.2010

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 0:43

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona i paljenja vatre u svrhu preživljavanja čovjeka u prirodi

Uvod

U razvijenom svijetu trend je sve veće osviještenosti po pitanju potrebe ponovnog uspostavljanja i njegovanja veze čovjeka i prirode, jer današnji način života sve više odvaja čovjeka od njegovog iskonskog doma-netaknute prirode, divljine. Brojna istraživanja potvrđuju da malo što djeluje na čovjeka tako revitalizirajuće,  kao boravak i aktivnosti u prirodi. Ipak, ukoliko je osoba odgovorna prema sebi i svojim najbližima, za odlazak u izolirana prirodna područja neće biti dovoljna samo želja za odmorom i avanturom nego i specifična priprema u obliku opreme i znanja. Jer, spletom nesretnih okolnosti, divljina u kratkom vremenu čovjeku može priuštiti vrlo neugodne i po život opasne situacije, u kojima ugroženi nerijetko ostaju udaljeni od svih udobnosti svakidašnjice boreći se za vlastiti život onime što znaju i imaju uz sebe. Imajući na umu čovjekove vrlo nerazvijene fiziološke mehanizme zaštite od hladnoće, u većini situacija preživljavanja u prirodi, zaklon i vatra će biti prioritet. Ni glad ni žeđ neće čovjeka tako brzo dovesti do rizičnih stanja kao pothlađenost, naročito kombinacija vlažne odjeće, vjetra i niske temperature. Negativni efekti navedenih okolnosti dodatno se povećavaju ukoliko je osoba neprikladno odjevena. Zaklon u prirodi prvenstveno treba štititi od padalina i vjetra, a bilo bi poželjno i da je u njemu moguće donekle udobno spavati. U prirodi se često može pronaći zaklon koji je potrebno više ili manje prilagoditi da bi zadovoljio spomenute kriterije, najčešće su to prostori ispod gustih četinjača, spilje, izvaljeno korijenje srušenih stabala, šuplja debla velikih promjera i slično. Ukoliko se zaklon ne pronađe, tada će ga biti potrebno izraditi koristeći dostupne materijale iz prirode i eventualno umjetne materijale koje osoba ima uz sebe. Postoji jako veliki broj mogućih oblika i vrsta zaklona od prirodnih materijala, međutim, prislonjeni zaklon (eng. lean to) se u literaturi često ističe kao najprikladniji u većini podneblja i vegetacijskih okruženja. Razlozi leže u jednostavnosti, mogućnosti izrade samo s materijalima pronađenim u prirodi, lakoj prilagodbi promjenjivim uvjetima, udobnosti i dobroj zaštiti osobe od vanjskih utjecaja. Izrada bilo kojeg tipa primitivnog zaklona i paljenje vatre u prirodi, od čovjeka će iziskivati tjelesnu aktivnost, odnosno rad.

Za rad bi se moglo reći da je najprisutniji oblik ljudske aktivnosti na planeti. Ljudski angažman u radu je sinonim za sami život. U strogo fizikalnom, znanstvenom smislu, rad se odnosi na potrošnju energije za pokretanje kemijskih reakcija (unutarnji rad) ili pomicanje tjelesnih efektora (vanjski rad). Ljudski radni kapacitet predstavlja maksimalnu razinu fiziološkog napora, a najčešće se izražava kroz potrošnju kisika, srčanu frekvenciju, kalorijsku potrošnju ili druge metode. Svaki oblik tjelesne aktivnosti koja čini neki rad, u odnosu na razinu izazvane metaboličke i hemodinamičke reakcije tijela, moguće je smjestiti u kontinuum tjelesnog rada u kojem su na jednom kraju oni najlakši a na drugom kraju oni najteži, odnosno metaboličko-hemodinamički najzahtjevniji. Prema tome, svaki rad je moguće klasificirati kao lagani, umjereni, teški, vrlo teški i ekstremno teški (Sharkey i Davis, 2008; Katch i ostali, 2011). Sa stajališta kineziologije bilo bi interesantno znati u koju kategoriju bi se mogli uvrstiti tipični poslovi u situaciji preživljavanja; izrada primitivnog zaklona i paljenje vatre. Te gdje se u kontinuumu fizioloških napora tjelesnih aktivnosti nalaze u odnosu na najteže oblike ljudskog rada i sportskih naprezanja? Cilj ovog eksperimenta je utvrditi koju količinu energije i vremena je potrebno uložiti u izradu prislonjenog zaklona od materijala iz prirode i paljenje vatre koristeći pri tome minimalno opreme i alata. Slijedeća hipoteza će biti testirana: H0: Izrada primitivnog zaklona i paljenje vatre u situaciji preživljavanja ima karakteristike težih oblika ljudskog rada.

Metode

U istraživanju je sudjelovao jedan muškarac,  27 godina starosti, 191 cm visine i 93 kg težine, dobrog zdravlja, umjereno tjelesno aktivan, sa prethodnim iskustvom izrade zaklona i korištenja noža za tu namjenu. Zadatak ispitanika je bio napraviti prislonjeni zaklon i zapaliti vatru koristeći pri tome samo nož (Bahco 2444), upaljač i dostupni materijal iz prirode. Tijekom rada ispitanik je na sebi imao srčani monitor (Polar RS300X) kojim se mjerila kalorijska potrošnja, maksimalni/prosječni puls i vrijeme rada u određenim srčanim zonama. Korištenje srčanih monitora u svrhu mjerenja energetske potrošnje smatra se prilično pouzdanom metodom (Kurpad i ostali, 2006; Crouter i ostali, 2004).  Ispitanik je uz sebe imao i smartphone uređaj sa pokrenutom aplikacijom Sports Tracker kojom se putem GPS-a mjerila prijeđena udaljenost i radijus kretanja. Eksperiment se proveo u šumi Durgutovica, 13 km SZ od Vinkovaca. Točne koordinte lokacije su: zemljopisna širina: 45.32163909, zemljopisna dužina: 18.63526404. Nadmorska visina lokacije je 115 metara.  U tom dijelu šume prevladavaju četinjače (bor, smreka). Karakteristike zaklona su trebale biti takve da osiguraju udobno ležanje, zaštitu od oborina, vjetra i hladnoće. Osnovne tehnike dolaska do motki željene duljine uključivale su lomljenje između dva bliska stabla, koristeći tako mehaničku prednost poluge i sječenje nožem udarajući drvenom palicom po stražnjem dijelu oštrice (leđima noža), dobivajući pri tome znatno dublje prodiranje u drvo nego što bi to bilo moguće izvesti samo klasičnim potiskivanjem drške.
Obilježja prislonjenog zaklona
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 10xvtqq

Slika 1.   Izrađeni zaklon tijekom eksperimenta-prikaz bitnih značajki: 1-sljemenska motka, 2-ležaj, 3-kut krovišta u odnosu na tlo (oko 50°), 4-širina ležaja u području glave korisnika (oko 70 cm), 5-visina oko 140 cm, duljina ležaja oko 210 cm, 6-udaljenost vatre od zaklona oko 120 cm.

Prilikom odabira lokacije zaklona vrlo je bitna orijentacija zaklona u prostoru. Kako se zaklon koristi u kombinaciji s vatrom, trebalo bi najprije utvrditi iz kojeg smjera puše prevladavajući vjetar. Zaklon bi trebao biti paralelan sa vjetrom, odnosno sljemenska motka bi trebala biti u smjeru vjetra i to idealno u smjeru prema nogama osobe koja leži u zaklonu. Na taj način će se umanjiti ulazak dima u prostor zaklona. Odstupanja smjera zaklona za 15° od spomenutog smjera biti će još uvijek prihvatljivo (Kochanski, 2012). Prislonjeni zaklon ima tri osnovne komponente: 1. Vatra kao izvor topline; vatra je od zaklona udaljena 80-120 cm, ovisno o vanjskoj temperaturi. Najbolje je koristiti oblice velikog promjera 15 cm i više, dugačke otprilike kao i visina korisnika zaklona. Oblice se postavljaju paralelno sa zaklonom. Na taj način se ravnomjerno grije cijeli zaklon. 2. Ležaj kao zaštita od hladnog i neudobnog tla; gornja razina ležaja bi trebala biti na visini 30-50 cm od tla. Vanjske motke koje čine okvir ležaja te nose unutrašnje tanje motke trebaju biti dovoljno čvrste da izdrže težinu korisnika. Unutrašnje motke trebaju biti manjeg promjera, oko 2-3 cm, one su fleksibilne pa je i ležaj udobniji. 3. Krovište kao zaštita od oborina i vjetra; sljemenska motka u visini ramena korisnika ili više, dovoljno čvrsta da izdrži prislonjene motke i pokrovni materijal. Na nju se naslanjaju što ravnije motke, te što bliže jedna drugoj. Ne moraju biti čvrste, jer ne nose veliki teret. Slijedećim slojem  kraćih motki mogu se popuniti razmaci između prvog sloja. Na to sve dolazi pokrovni materijal u vrlo debelom sloju 20-40 cm. Može se koristiti suho lišće sa tla, grane sa četinjača prekrivene iglicama, mahovina, komadi kore drveta i sl.

Rezultati

Eksperiment je započeo u 9:30 a završio u 13:33. Ukupno vrijeme rada je 243 minute (4 sata i 3 minute). Prijeđena udaljenost je 3.62 km. Promjer kružnice unutar koje se ispitanik kretao iznosi 107 metara, a njezina površina 8992 m2. Potrošeno je 2268 kcal, što je 9.3 kcal u minuti, odnosno 560 kcal po satu. Maksimalni puls tijekom rada bio je 175 (91%HRmax), dok je prosječni puls iznosio 131 (67% HRmax). Kao što je prikazano na dijagramu, najviše vremena je provedeno radeći u drugoj i trećoj srčanoj zoni (60-80%HRmax), 156.4 minute ili 67.9% ukupnog vremena.
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2nizkid

Dijagram 1. Vrijeme rada u pojedinim srčanim zonama.

Što se tiče utroška vremena za različite zadatke tijekom eksperimenta, iz dijagrama 2 je vidljivo kako je izrada ležaja zaklona trajala više od pola ukupnog vremena (51%), izrada krovišta zaklona oduzela je 37.3%, paljenje vatre 3.5% i sakupljanje drveta za nekoliko sati loženja 8% ukupnog vremena rada.
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Qp09ae

Dijagram 2. Vrijeme utrošeno na različite zadatke tijekom eksperimenta.

Diskusija

Prema podacima iz tablice 1 vidljivo je kako se prosječni tjelesni napor tijekom izrade zaklona, paljenja vatre i sakupljanja drva sa kalorijskom potrošnjom od 9.3 kcal/min može svrstati u teški, odnosno vrlo teški tjelesni rad (ovisno o tumačenju različitih autora). Stoga se hipoteza H0: Izrada primitivnog zaklona i paljenje vatre u situaciji preživljavanja ima karakteristike težih oblika ljudskog rada, može prihvatiti.
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2qlvmzc

Tablica 1. Klasifikacija tjelesnog rada prema Sharkey i Davis (2008) i Katch i ostali (2011).

Sharkey i Davis (2008) kao primjere vrlo teškog rada navode cijepanje drva, kopanje, pješačenje sa naprtnjačom od 20 kg, čišćenje snijega lopatom, rušenje drveta sjekirom, hodanje uzbrdo (5-15% uspon) brzinom od 5.6 km. A kao primjere  ekstremnog sportskog naprezanja Katch i ostali (2011) navode elitne trkače maratona koji troše 25 kcal/min stalnom dinamikom i elitne veslače koji u 5-7 minutnim utrkama troše čak oko 36 kcal/min. Koristeći online kalorijske kalkulatore (www.myfitnesspal.com, www.caloriescount.com) koji na temelju težine osobe, vremenskog trajanja i vrste aktivnosti izračunavaju ukupnu kalorijsku potrošnju, dobiveno je nekoliko aktivnosti i njihovo trajanje sa približno jednakim ukupnim kalorijskim utroškom kao u eksperimentu (2268 kcal); trčanje 184 minute brzinom od 8 km/h, pješačenje/planinarenje 200 minuta sa naprtnjačom težine 4.5-9 kg, vožnja bicikla 147 minuta brzinom 22.5-25.7 km/h, veslanje u kanuu 488 minuta brzinom 3.2-6.2 km/h, vožnja 210 minuta na biciklu ergometru sa 150W.

Zaključak

Na temelju dobivenih rezultata je očito kako je izrada primitivnog zaklona, paljenje vatre i sakupljanje drva za višesatni ogrijev bez posebne opreme i alata veoma složen i dugotrajan proces, koji uključuje teški tjelesni rad. Ono što bi svakako bilo preporučljivo u situaciji preživljavanja je pokušati raditi u što nižim srčanim zonama. Iako to nije lako, pogotovo kada je potrebno upotrijebiti veću silu za vući, nositi, lomiti, pomicati, dizati... Radom sa nižim srčanim frekvencijama djelomično će se produljiti trošenje glikogenskih rezervi, koristeći više masti kao pogonsko gorivo (Vehrs, P. 2011). Također, radeći sa manjim intenzitetom, osoba će smanjiti rizik od ozljede koji i nije tako beznačajan, jer rad s oštrim alatima uvijek je opasan. Za odlazak u izolirana prirodna područja uvijek bi trebalo nositi pažljivo odabran alat, pribor i opremu. Jer sve što je potrebno improvizirati od materijala iz prirode je vrlo mukotrpno i vremenski zahtjevno. U kontekstu zaklona, od velike će pomoći biti različite vrste cerada, šatorskih krila, najlonskih vreća, podloga i vreća za spavanje, nekoliko metara kvalitetnog užeta, kvalitetan oštri alat itd. Imati nešto od navedenoga uštedjet će jako puno vremena i energije. Zaključno, imajući u vidu rezultate istraživanja, moguće je postaviti određena pitanja na koja bi trebalo odgovoriti u budućim istraživanjima: U kojoj bi se mjeri smanjila energetska potrošnja upotrebom učinkovitijih alata (sjekire, mačete ili pile) za identičan zadatak? Kakav je odnos između radijusa kretanja/prijeđenih kilometara ispitanika i energetske potrošnje pri izradi zaklona i paljenju vatre? U kojoj je mjeri bitno poznavanje relevantnih svojstava okolne vegetacije i tehnika rada s oštrim alatom za učinkovitu izradu primitivnog zaklona i paljenje vatre? Kakva je razlika u energetskoj potrošnji izrade zaklona i paljenju vatre s obzirom na različita vegetacijska okruženja?

Literatura

1. Crouter, S. E. et al. (2004). Accuracy of Polar S410 Heart Rate Monitor to Estimate Energy Cost of Exercise. Med. Sci. Sports Exercise., Vol. 36, No. 8, pp. 1433–1439.
2. Katch, V.L. et al. (2011). Essentials of Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. Philadelphia
3. Kochanski, M. (2012). The Lean-To and its Variants Used in Survival and Bush Bough Bed. Karamat Wilderness Ways. Wildwood Alberta, Canada.
4. Kurpad, A.V. et al. (2006). A simple method of measuring total daily energy expenditure and    physical activity level from the heart rate in adult men. European Journal of Clinical Nutrition 60, 32–40.
5. Sharkey, B.J., Davis, P.O. (2008). Hard work: defining physical work performance    requirement. Human Kinetics, Champaign, Illinois.
6. Vehrs, P. (2011). Physical activity guidelines. In Physiology of exercise: An incremental   approach (pp. 351-393). Provo, UT: BYU Academic Publishing

Fotografije

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2u7bllk

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 1gm6va

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2mcsozt

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2diimqc

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2z565uf

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... T56u50

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Jjae09

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Op314m

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2r556ia

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 335cx9s

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2cqhcua

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Xfwaxx

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Bimm1y

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 5plj5c
[Vrh] Go down
https://habilisurvival.wordpress.com
maxina
MODERATOR
MODERATOR
maxina

Male
Broj postova : 3034
Godine : 51
Lokacija : Sisak
Datum registracije : 19.11.2011

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 0:51

Svaka čast na trudu,znanju i volji da podijeliš to s nama!

Meni upada u oko da nisi radio raflektor.Namjerno ili nije bilo više vremena zbog mraka?


Hombre:Ulažem oštar protest u svezi potpisa kolege Maxine.
[Vrh] Go down
djomla
knjižničar
knjižničar
djomla

Male
Broj postova : 992
Godine : 32
Lokacija : Vinkovci
Datum registracije : 12.04.2010

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 1:12

maxina je napisao/la:
Svaka čast na trudu,znanju i volji da podijeliš to s nama!

Meni upada u oko da nisi radio raflektor.Namjerno ili nije bilo više vremena zbog mraka?

Dobro primjećeno. Ideja je bila što više pojednostaviti, jer ovo će vjerojatno biti objavljeno u jednom zborniku kojeg čitaju vrlo neupućeni ljudi po ovom pitanju i reflektor (re-emiter) bi samo bio dodatna komplikacija. Dakle, vrlo jednostavno; izgubljen sam, hladno mi je, imam minimalnu opremu i alat, bliži se noć... trebam zaklon, vatru i dovoljno drveta za nekoliko sati, a sutra ću se baviti dotjerivanjem i nadogradnjama ukoliko je potrebno Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 747986

Učinkovitost reflektora će vjerojatno biti tema jednog od slijedećih radova...
[Vrh] Go down
https://habilisurvival.wordpress.com
Born_Survivor
lingua
lingua
Born_Survivor

Male
Broj postova : 462
Godine : 22
Lokacija : Gradačac,BiH
Datum registracije : 25.10.2014

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 2:16

odlicno svaka cast na trudu Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 747986
[Vrh] Go down
SmitoBona
lingua
lingua
SmitoBona

Male
Broj postova : 462
Godine : 28
Lokacija : Mostar
Datum registracije : 27.12.2014

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 21:54

odlicna tema, svidja mi se ideja, jedna zanimljiva cinjenica (koju nisam primjetio da si naveo) je da prosjecan covijek potrosi kalorija za citav dan koliko je ovaj pokusni kunic potrosio za 4 sata. odlicno uradjeno, svaka cast na trudu
[Vrh] Go down
Mraz
master
master
Mraz

Male
Broj postova : 6794
Godine : 34
Lokacija : Delnice
Datum registracije : 26.02.2010

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 23:08

Odličan tekst, kao i obično. Ove brojke su stvarno zanimljive i (meni) iznenađujuće visoke. Onih par treninga koje sam mjerio potrošnja mi je bila oko 800kcal/h što i nije toliko više od potrošnje tokom ovog pokusa, imajući na umu daleko veći osjećaj napora tokom treninga.

Sada mi je jasnije zašto mi razina energije u prirodi brzo padne - nisam nikada išao za kalorijskom potrošnjom a hranu uglavnom pakiram po nekom svakodnevnom prosjeku što očito nije dovoljno za ovakve aktivnosti.

Nego, jesi li barem prespavao u tom skloništu? Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 747986


Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 6xxcgm
[Vrh] Go down
Hombre
guru
guru


Male
Broj postova : 2688
Godine : 65
Lokacija : Jug Hrvatske
Datum registracije : 05.06.2011

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty14.04.15 23:23

Ti si Djomla pravi Edukator.
Gledao sam bezbroj primjera ljudskog zanimanja gdje ljudi načičkani senzorima pod budnom paskom stručnjaka nešto rade i pravo mi je drago da i kod nas postoji zametak takvog pristupa.
[Vrh] Go down
kan
tipko
tipko
kan

Male
Broj postova : 73
Godine : 45
Lokacija : zagreb
Datum registracije : 21.06.2011

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty15.04.15 13:59

Svaka čast na trdu i na znanstvenom pristupu.
Mogu dodati samo par stvari koje bi mogle smanjiti potrebno vrijeme i kalorije za izradu.
Ja nebih radio tako podignuti ležaj nego samo na zemlju poredao kolce i na njih složio grane. Uzdignuti ležaj blokira dio vala topline koji dolazi do ležaja.
Krov bi napravio pod duplo manjim kutom. Tako da mi je krov odmah iznad tijela dok ležim. I tako bi se više topline zadržalo u skloništu.
I ležaj bi napravio kraći jer u takvim situacijama neću spavati skroz ispružen i raskravljen nego ipak malo stisnut i skvrčen da mi bude toplije.
I vatru bi postavio vrlo blizu ležaja kao log fire tako da gori cijelom dužinom ležaja ali lagano.
Time bi skratio prilično i vrijeme i rad i količinu materijala za sklonište.
Evo jedna sličica koja vrijedi više od svih ovih riječi Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 69343
[url=Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2j61irq]Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2j61irq[/url]
[Vrh] Go down
duke
mr.spika
mr.spika
duke

Male
Broj postova : 1286
Godine : 35
Lokacija : Sveti Ivan Zelina
Datum registracije : 04.04.2012

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty15.04.15 23:58

Kan, meni se čini da je vatra na toj slici ipak malo preblizu...
čak je i "pokusni kunić" malo, koda, zagorio... Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 368870
[Vrh] Go down
djomla
knjižničar
knjižničar
djomla

Male
Broj postova : 992
Godine : 32
Lokacija : Vinkovci
Datum registracije : 12.04.2010

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty16.04.15 0:49

Hvala svima na čitanju i komentarima! Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 393492

Mraz je napisao/la:
Odličan tekst, kao i obično. Ove brojke su stvarno zanimljive i (meni) iznenađujuće visoke. Onih par treninga koje sam mjerio potrošnja mi je bila oko 800kcal/h što i nije toliko više od potrošnje tokom ovog pokusa, imajući na umu daleko veći osjećaj napora tokom treninga.

Sada mi je jasnije zašto mi razina energije u prirodi brzo padne - nisam nikada išao za kalorijskom potrošnjom a hranu uglavnom pakiram po nekom svakodnevnom prosjeku što očito nije dovoljno za ovakve aktivnosti.

Nego, jesi li barem prespavao u tom skloništu? Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 747986

Nisam noćio, nemam taj vremenski luksuz u zadnje vrijeme Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 747986 Nekoliko sam puta spavao u sličnim skloništima, ovaj je ležaj najudobniji do sada-a razlog je taj što sam radio sa četinjačama. Odličan materijal
.
800 kcal/h je 13 kcal/min što je prema ovim gore autorima ekstremno težak rad, ne znam o kakvom se tipu treninga radi, ali osjećaj većeg umora je možda povezan sa intenzitetom i trajanjem rada.. jer nije isto raditi sa 1000 kcal/h dva sata ili sa 500 kcal/h četiri sata. Ukupna potrošnja je ista u oba slučaja, ali osjećaj većeg umora će vjerojatno biti veći u prvom slučaju kada radiš sa cca 80-90%HRmax.

kan je napisao/la:
Svaka čast na trdu i na znanstvenom pristupu.
Mogu dodati samo par stvari koje bi mogle smanjiti potrebno vrijeme i kalorije za izradu.
Ja nebih radio tako podignuti ležaj nego samo na zemlju poredao kolce i na njih složio grane. Uzdignuti ležaj blokira dio vala topline koji dolazi do ležaja.
Krov bi napravio pod duplo manjim kutom. Tako da mi je krov odmah iznad tijela dok ležim. I tako bi se više topline zadržalo u skloništu.
I ležaj bi napravio kraći jer u takvim situacijama neću spavati skroz ispružen i raskravljen nego ipak malo stisnut i skvrčen da mi bude toplije.
I vatru bi postavio vrlo blizu ležaja kao log fire tako da gori cijelom dužinom ležaja ali lagano.
Time bi skratio prilično i vrijeme i rad i količinu materijala za sklonište.
Evo jedna sličica koja vrijedi više od svih ovih riječi Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 69343
[url=Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2j61irq]Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 2j61irq[/url]

Evo malo objašnjenje zašto baš ovakav zaklon. Ovaj tip zaklona koji sam radio nisam ja izmislio niti radio po vlastitom nahođenju, najveći doprinos razvoju bitnih smjernica za izradu dao je Mors Kochanski. Zaista je previše detalja pa ću se zadržati na osnovnim principima kroz nekoliko natuknica;

-na kvaliteti sna i udubnosti ne treba štedjeti energiju

-svatko tko je spavao u prirodi bez ikakve opreme za spavanje znat će da udoban ležaj nije lako izraditi

-24 satna deprivacija sna je ekvivalentna jednom promilu alkohola u krvi!

-uzdignuti ležaj ne blokira val topline, treba uzeti u obzir da se ona širi ispod ležaja zbog čega grije osobu s donje strane.

-ležaj na tlu teško može imati udobnost ležaja sa fleksibilnim motkama, za takav ležaj (na tlu) treba i nešto više pokrovnog (mekšeg) materijala da kompenzira konduktivni gubitak topline i tvrdo i neravno tlo

-uzdignuti ležaj ostavlja mogućnost stavljanja vrućeg kamenja ispod te dodatnog grijanja i na taj način

-manji kut krovišta znači manju otpornost na kišu te veće probleme s dimom (u slučajevima ekstremne kiše krovište je vrlo visoko oslonjeno i pod kutem do čak 70ak stupnjeva)

-skupljanje u fetalni položaj može smanjiti toplinsku radijaciju tijela za oko 30%, međutim ako osoba nije naviknuta tako spavati bolje napraviti adekvatan ležaj, jer uloženi trud će se isplatiti kroz bolji san

-za ovakav tip zaklona se baš i ne može reći da zadržava toplinu, mislim da manji kut ležaja neće imati toliko utjecaja kao termalna masa krovišta koja apsorbira toplinsko zračenje te ga re-emitira prema osobi koja leži. Udaljenost motki krovišta od tijela osobe je stoga vrlo kritično. Nema tu nekakve akumulacije topline-toplo je dok se vatra ne ugasi.

-veličinu vatre određuje vanjska temperatura. Vrlo je bitno poznavati zakon obrnutog kvadrata (odnosno kubika ako se uzme u obzir vjetar i nejednako širenje topline) kod određivanja udaljenosti vatre od skloništa

-ukoliko je osoba preblizu vatri česta je pojava da je dio tijela uz vatru izložen gotovo nesnosno vruć, a dio tijela udaljen od vatre ozebao od hladnoće.

-na niskim temp. ne treba štedjeti drvo ukoliko ga je moguće prikupiti, uvijek je bolja varijanta jača vatra na 80-120 cm od osobe, koja na toj udaljenosti podjednako ugodno grije sve dijelove tijela, nego li mala vatra uz koju se treba priljubiti pa se okretati kao na ražnju...
[Vrh] Go down
https://habilisurvival.wordpress.com
Hombre
guru
guru


Male
Broj postova : 2688
Godine : 65
Lokacija : Jug Hrvatske
Datum registracije : 05.06.2011

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty16.04.15 9:56

duke26 je napisao/la:
Kan, meni se čini da je vatra na toj slici ipak malo preblizu...
čak je i "pokusni kunić" malo, koda, zagorio... Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 368870

Oteo si mi riječi s tipkovnice Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 478256

Da poduprem Djomlu vlastitim iskustvom u vezi položaja tijela.
Kada sam neke davne godine bio u vojsci tamo na krajnjem sjeveru bivše gdje temperature ispod -10 budu normalne, u spavaonicama za vojsku o grijanju ni ne razmišljaju. Imaš lancun i dvije vojničke deke, a jedina dobra stvar je što vas u prostoriji spava 20 i kad poslije pranja nogu u ledenoj vodi legneš brže bi se ugrijao sa ispruženim tijelom nego u fetalnom položaju što mi jebilo čudno jer svak se kvrči kad mu je hladno ali me iskustvo te ledene zime uvjerilo.
[Vrh] Go down
kan
tipko
tipko
kan

Male
Broj postova : 73
Godine : 45
Lokacija : zagreb
Datum registracije : 21.06.2011

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty16.04.15 16:44

U vezi pokusnog kunića na slici. Nije ni malo zagorio. Čak je i odspavao dobar dio noći i održavao je vatru taman da mu bude toplo a to je bilo u unutrašnjosti istre taman prije božića. Prilično hladno i jako vlažno ali njemu je bilo ok.
Djomla slažem se skoro sa svime što kažeš. Morsu skidam kapu. On je car.
Ja jedino ne prakticiram onaj prvi citat da se na udobnosti i kvaliteti sna ne štedi. Možda sam malo mazohist a možda sam samo prilično ljen Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 69343  Ali u takvim situacijama ne trošim energiju ako nije nužno.
Pogotovo ako ne ostajem duže od 2-3 dana na tom mjestu. A i ako ostajem prije bi išao tražiti hranu ( kalorije) nego da trošim kalorije na gradnju velikog udobnog kreveta i prostranog skloništa.
Probao sam sve vrste skloništa u raznim situacijama kao i bez skloništa i sad kad mogu biram neki minimalizam. Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 132844
Btw a položaj kod spavanja je najviše uvjetovan stručno smjestenim kvrgama i rupama kod pripreme ležaja Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... 368870
[Vrh] Go down
Ikarus
ADMIN
ADMIN
Ikarus

Male
Broj postova : 2581
Godine : 37
Lokacija : zg / krk
Datum registracije : 06.03.2010

Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty17.04.15 0:18

@Mraz brojke ti se čine viseko jer vrlo vjerojatno i jesu, izračun potrošnje kalorija bez podatka o postotku tijelesne masnoće je jako široki podatak koji može jako varirati, jer podatak o kilaži i broju otkucaja srca sam po sebi ne znači puno...

Primjer, osoba 91kg "sjedi pred kompjuterom cijeli dan", postotak masnoće 30% i netko tipa nekog "cross fitera" sa 91kg i postotkom masnoće od 8%, mišići će potrošiti više kalorija nego salo jer je veći postotak tijela u mišićima koji se kreču i troše energiju...
[Vrh] Go down
Sponsored content
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty
PostajNaslov: Re: Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...   Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona... Empty

[Vrh] Go down
 
Energetska potrošnja tijekom izrade primitivnog zaklona...
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
FORUM PREŽIVLJAVANJA :: RAZNE DISKUSIJE :: DISKUSIJE O PREŽIVLJAVANJU-
Forum(o)Bir: