FORUM PREŽIVLJAVANJA

prvi Hrvatski forum preživljavanja, bushcrafta, pustolovine i prirode
 
Početna stranicaO autoruRegistracijaLogin

Share | 
 

 GRIND- terminologija

Go down 
Autor/icaPoruka
Gost
GostPostajNaslov: GRIND- terminologija   25.07.09 18:26

Ovo je prijevod teksta s wikipedije, a u svrhu upoznavanja forumaša sa termilogijom koja se veže uz noževe, jedne od najčešćih alatki kojima se služimo.
Kako je ovo donekle tehnički tekst, a hrvatska terminologija je meni potpuno nepoznata i praktički ju je nemoguće naći, imajte razumjevanja s rečenicama koje vam nemaju puno smisla. Kad upoznate izraze i susretnete se s oštricam u raznim izvedbama grinda, stvari će polako sijesti na mjesto.

Postat ću i orginalni eng tekst, kojeg sam boldo (podebljao), zatim prijevod u normalnom fontu i u boji, a ponekad i ukošeni tekst (također boja), koji će mojim riječima nadopuniti prijevod, te ga pokušati učiniti što razumljivijim.

Orginalni tekst se nalazi na ovome linku
http://en.wikipedia.org/wiki/GrindMOLIM DA SE SUZDRŽITE KOMENTARA PAR MINUTA DOK NE POSTAM SVE DO KRAJA, KAKO BI SE TEKST ODRŽAO PREGLEDNIM. NA KRAJU ĆU NAPISATI KRAJ, A ONDA SU DISKUSIJE DOBRO DOŠLE. HVALA.


Zadnja promjena: malo drvo; 25.07.09 18:44; ukupno mijenjano 1 put.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:26

The grind of a blade refers to the shape of the cross-section of the blade. It is distinct from the type of blade (e.g., clip point or drop point knife, sabre or cutlass, axe or chisel, etc.), though different tools and blades may have lent their name to a particular grind.

Oblik reznog ruba (grind) oštrice odnosi se na oblik presjeka oštrice. Treba ga razlikovati od oblika oštrice (npr. odsječenog vrha (clip point), spuštenog vrha (drop point), sabljastog (sabre), cutlass (cutlass je kratki mač zakrivljene oštrice u prošlosti često upotrebljavan od pirata), sjekira (axe) ili dlijeta ( chisel) itd.) iako različita oruđa i oštrice mogu biti imenovana po određenom obliku reznog ruba.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:28

Grinding involves removing significant portions of metal from the blade and is thus distinct from honing and polishing. It is notably done when first sharpening the blade or when a blade has been significantly damaged or abused (such as breaking a tip, chipping, or extensive corrosion) A well maintained blade will need less frequent grinding than one which is not treated well.


Brušenje uključuje uklanjanje značajnih dijelova metala sa oštrice čime se razlikuje od oštrenja i poliranja. Posebice se primjenjuje prilikom prvog oštrenja oštrice ili kad je oštrica bila značajnije oštećena ( oštećen vrh, okrhnuta ili iznimno zahrđala). Dobro održavana oštrica neće zahtijevati česta brušenja za razliku od onih koje su nepropisno korištene i održavane.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:30

The terms edge angle and included angle can be important when talking about grinding. The edge angle is measured between the surface of an edge and a line running from the point of the cutting edge to the back edge. The included angle is the sum of the edge angles. All other things being equal, the smaller the included angle the sharper the blade and the easier it is to damage the edge.

Izraz kut oštrice (edge angle) i obuhvaćen kut (included angle ) mogu biti važni kad govorimo o brušenju. Kut oštrice je kut mjeren između površina reznog djela oštrice i njenih leđa, tj. zadnjeg dijela. Obuhvaćeni kut je zbroj kutova oštrice. Ako su ostali parametri jednaki (materijal, obrada) što je manji obuhvaćeni kut, oštrica je oštrija, ali i podložnija oštećenjima.

Kut oštrice je onaj kut koji ostaje kad oštricu polegnete na stol(paralelno), tako da leđa oštrice zatvaraju kut od 90º na površinu stola. Ona rupa između stola i reznog dijela oštrice je kut oštrice.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:32

An appropriate grind will depend upon what the blade is to be used for and the material from which the blade is made. Knife manufacturers may offer the same model of knife with different grinds on the blade and owners of a blade may choose to reshape it as a different grind to obtain different blade properties. A tradeoff exists between a blade's ability to take an edge and its ability to keep an edge. Various grinds are easier to maintain than others or can provide a better shape over the life of the blade as the blade is worn away by repeated sharpening.

Odgovarajući oblik reznog ruba ovisiti će o namjeni i materijalu same oštrice. Proizvođači noževa mogu ponuditi iste modele noževa sa drugačijim oblicima reznog ruba, a vlasnici oštrica mogu odlučiti preoblikovati oblik reznog ruba kako bi dobili drugačije karakteristike.
Postoji kompromis između mogućnosti oštrice da dobije oštrinu, te da je zadrži. Neki oblici reznog ruba su lakši za održavanje, a mogu i produžiti život oštrice zbog različitog trošenja materijala oštrice prilikom oštrenja od drugih oblika reznog ruba.


Način grinda ovisi o materijalu od kojeg se pravi oštrica, ali i njenoj namjeni. Skalpel i sjekira nemaju isti oblik oštrice, jer su namijenjeni različitim poslovima. Oblik grinda se da naknadno i prepravljati, ali ne u svim slučajevima, i puno je bolji izbor odmah u početku nabavljati grind kojeg preferiramo. Kompromis koji se spominje je to da britva je iznimno oštra, ali radom na tvrđem materijalu ( recimo drvo (odmah da napomenem, ne mislim da se radi s britvom na drvetu, nego s takvim načinom grinda)) prije će se istupiti nego grind kojeg ima sjekira. Neke je grindeve lakše oštriti, neke teže, također prilikom oštrenja neki grindevi zahtijevaju veće uklanjanje materijala od drugih, tj. kod pojedinih grindova oštrenje jede više oštrice neko kod drugih vrsta grinda.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:34

A sharp object works by concentrating pressure, but high pressures can nick a thin blade or even cause it to roll over into a rounded tube when it is used against hard materials. An irregular material or angled cut is also likely to apply much more torque to hollow-ground blades due to the "lip" formed on either side of the edge. More blade material can be included directly behind the cutting edge to reinforce it, but during sharpening some proportion of this material must be removed to reshape the edge, making the process more time-consuming. Also, any object being cut must be moved aside to make way for this wider blade section, and any force distributed to the grind surface reduces the pressure applied at the edge.

Oštri predmeti rade na principu koncentriranog pritiska, ali jak pritisak može okrhnuti tanku oštricu ili izazvati udubinu u njoj kada se taj pritisak primjenjuje na tvrdim materijalima ( ekstra tvrda drva, kamen, metal, kost). Neprimjeren materijal ili rezni ugao može također primijeniti veću povratnu silu na 'udubljeni oblik reznog ruba' (hollow-ground) zbog načina prodiranja oštrice u materiju. Moguće je povećati površinu materijala direktno iza reznog ruba kako bi pojačali oštricu, ali prilikom oštrenja određena količina tog materijala mora biti uklonjena kako bi se naoštrio rezni rub, čineći taj proces dugoročnijim ( potrebno je više vremena). Također prilikom prodiranja oštrice u materiju, mora se materija koja se nakuplja sa strane uklanjati kako bi se dobilo mjesta za takvu širu konstrukciju, a svaka sila raspodijeljena na površinu reznog ruba smanjuje pritisak primijenjen na samom reznom rubu oštrice.

Ovdje se raspravlja o plusevima i minusima određenih grindova, tj izdvaja se 'hollow ground'.
Način na koji on ulazi u ono što režemo i kako se matrijal kojeg režemo obavija oko oštrice. Kako takva oštrica ima jako tanak rezni dio, što znači veliku oštrinu, ali i slabost tj. krhkost oštrice. Kako bi se pojačala moguće joj je praviti jača leđa. Također jača/veća leđa mogu smetati prilikom prodiranja u materiju i izazivati zaglavljivanje oštrice, pa je potrebno uklanjati i materiju koja obavija leđa kako bi se izbijeglo zaglavljivanje i omogućilo prodirnje. Problem kod ovog načina grinda je također u oštrenju jer kako bi naoštrili rub moramo uklanjati i značajan dio materijala sa samih leđa, a taj proces naravno zahtijeva i više vremena.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:35

One way around this dilemma is to use the blade at an angle, which can make a blade's grind seem less steep, much as a switchback makes a trail easier to climb. Using the edge in this way is made easier by introducing a curve in the blade, as seen in sabers, scimitars, and katana, among many others. Some old European swords (most memorably Hrunting) and the Indonesian style of kris have a wavelike shape, with much the same effect in drawing or thrusting cuts.

Jedan način zaobilaženja ovog problema je korištenje oštrice pod kutem ( ne 'napadati' materiju pod 90º, nego pod manjim, oštrijim kutem), što čini oblik reznog ruba manje strmim, poput planinskih spiralnih cesta koje uspon čine lakšim za uspon, naprotiv direktnom okomitom usponu. U želji za korištenjem oštrice na ovaj način uvode se obline/ krivulje u oblik oštrice, poput onih na sabljama, šimitarima i katanama između mnogih drugih. Neki stari europski mačevi (najzapamćeniji je Hrunting) kao i indonezijski stil kris oštrica imaju oblik valova, čime primjenjuju isti efekt prilikom povlačećih i zabadajućih rezova.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:36

When speaking of Japanese edged weapons, the term niku (meat) refers to the grind of the blade: an edge with more niku is more convex and/or steep and therefore tougher, though it seems less sharp. Katana tend to have much more niku than wakizashi.

Kad se govori o japanskim oštricama, izraz 'niku' (meso) odnosi se na oblik reznog dijela oštrice: oštrica sa više 'niku-a' je više konveksna i prema tome jača, iako se čini manje oštra. Katane teže imati puno više mesa (niku) od wakizashija.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:371. Hollow ground—A common grind where a convex hollow is removed from both sides of the edge. It produces a very sharp edge but being so thin the edge is more prone to rolling or damage than other grinds. It is unsuited to heavy chopping or cutting hard materials. Straight razors are hollow ground. This grind is used extensively in mass produced knives.

1. Udubljeni oblik- učestao oblik na kojemu je materijal uklonjen kao koneksna udubina s obiju strana oštrice. Proizvodi vrlo oštar rub, ali koji je tako tanak da je naklonjeniji oštećenima od drugih grindova. Neprimjeren je težem cijepanju ili rezanju tvrđih materijala. Britve za brijanje su hollow ground. Ovaj grind se koristi učestalo u masovno proizvedenim noževima.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:38

2. Flat ground—The blade tapers all the way from the spine to the edge from both sides. A lot of metal is removed from the blade and is thus more difficult to grind, one factor that limits its commercial use. It sacrifices edge durability in favor of more sharpness. The Finnish puukko is an example of a flat ground knife. A true, flat ground knife having only a single bevel is somewhat of a rarity.

2. Plosnati ili ravni oblika - oštrica se smanjuje (pada) skroz od leđa pa do samog reznog ruba na obije strane. Znatna količina materijala je uklonjena s oštrice i zbog toga je zahtijevnija za obradu oblika grinda, što je jedan od faktora koji ograničava komercijonalnu upotrebu (zahtijevnost postupka). Ovaj oblik žrtvuje izdržljivost ruba i pogoduje većoj oštrini. Finski puko je primjer ovog oblika reznog ruba. Pravi flat ground nož koji ima samo jedan nagib je pomalo rijetkost.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:39

3. Sabre ground—Similar to a flat ground blade except that the bevel starts at about the middle of the blade, not the spine. It produces a more lasting edge at the expense of some cutting ability and is typical of kitchen knives.

3. Sabljoliki oblik ( poput sablje) – sličan kao flat ground samo što nagib počinje otprilike na sredini oštrice i spušta se do reznog ruba, a ne od samih leđa. Dobiva se dugotrajniji rub nauštrb djela rezne učinkovitosti i tipičan je za kuhinjske noževe.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:41

4. Chisel ground—As on a chisel, only one side is ground (often at an edge angle of about 20 – 30°) whilst the other remains flat all the way to the spine. As many Japanese culinary knives tend to be chisel ground they are often sharper than a typical double bevelled Western culinary knife. (A chisel grind has only a single edge angle. If a sabre ground blade has the same edge angle as a chisel grind, it still has two edges and thus has twice the included angle.) Knives which are chisel ground come in left and right-handed varieties, depending upon which side is ground.

4. Oblik poput dlijeta – kao na dlijetu samo je jedna strana 'nakošena' ( često pod kutom od 20 – 30 º) dok je druga strana ravna od leđa do reznog ruba. Kako mnogo japanskih kuhinjskih noževa teži ovom obliku (dlijetnom) često su oštriji od tipičnih 'zapadnjačkih' kuhinjskih noževa koji su obrađeni s obije strane. ( Dlijetni oblik ima samo jednu stranu obrađenu i samim time samo jedan kut. Kad sabljoliki oblik ima isti kut obrade kao i dlijetni, opet ima dva ruba i samim time dupli uključeni kut.)
( Laički rečeno. Oštrica je u biti kut materijala (kamena, metala), a ako je materijal tvrđi od materije u koju prodire i ima oštriji kut, on lakše prodire, tj. zahtijeva manje sile. Npr. kad našiljimo štap on lakše prodire u zemlju nego štap koji je ravno odpiljen, materijal je isti (drvo – štap), ali je kut drugačiji (špic umjesto ravnog reza) te ćemo s puno manje energije zabiti taj štap u zemlju ( sa špicom) od ovog koji nema špic. Noževi koji imaju dlijetni oblik dolaze u izvedbi i za ljevake i za dešnjake, u ovisnosti koja je strana obrađena.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:41

5. Double bevel or compound bevel—A back bevel, similar to a sabre or flat grind, is put on the blade behind the edge bevel (the bevel which is the foremost cutting surface). This back bevel keeps the section of blade behind the edge thinner which improves cutting ability. Being less acute at the edge than a single bevel, sharpness is sacrificed for resilience: such a grind is much less prone to chipping or rolling than a single bevel blade. In practice, double bevels are common in a variety of edge angles and back bevel angles.

5. Dupli nagib ili složeni nagib – gornji nagib, slično kao kod sabljolikog ili ravnog oblika, je ostavljen iza nagiba koji je rezna površina. Ovaj 'gornji nagib' čini dio iza reznog ruba tanjim što popravlja sposobnost rezanja. Kako je manje prodoran od oblika s ' jednim nagibom' oštrina je žrtvovana zbog otpornosti, ovaj 'grind' je značajno otporniji na oštećenja od oštrica s 'jednostrukim nagibom'. U praksi, oštrice s 'dvostrukim nagibom' su česte u raznim izvedbama kutova i na reznom rubu i na nagibu prema leđima.
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:43

6. Convex ground—Rather than tapering with straight lines to the edge, the taper is curved, though in the opposite manner to a hollow grind. Such a shape keeps a lot of metal behind the edge making for a stronger edge while still allowing a good degree of sharpness. This grind can be used on axes and is sometimes called an axe grind. As the angle of the taper is constantly changing this type of grind requires some degree of skill to reproduce on a flat stone. Convex blades usually need to be made from thicker stock than other blades.

6. Konveksni oblik- umijesto korištenja ravnih linija od leđa prema reznom rubu, nagib je zaobljen, na suprotan način nego 'udubljenom obliku' (hollow grind). Ovaj oblik ostavlja mnogo metala iza reznog ruba čineći ga snažnijim, a istovremeno dozvoljavajući dobru oštrinu. Ovaj oblik se može koristiti na sjekirama i ponekad se naziva 'oblikom sjekire'. Kako sužavanje oštrice od leđa prema reznom rubu se konstantno mijenja, potrebna je određena vještina kako vi se ovakav oblik oštrice zadržao prilikom oštrenja. Konveksne oštrice se češće rade od debljeg materijala, za razliku od drugih oblika.It is possible to combine grinds or produce other variations. For example, some blades may be flat ground for much of the blade but be convex ground towards the edge.

Moguće je kombinirati oblike i praviti njihove izvedenice. Npr. , neke oštrice mogu biti 'flat' od leđa prema reznom rubu, ali dio kod reznog ruba može biti ' convex'.

KRAJ
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:49

FALA!!!
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:55

JoZ@ je napisao/la:
FALA!!!

Znaš kako dama kaže
[Vrh] Go down
Gost
GostPostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 18:58

nemam pojma
[Vrh] Go down
Knife_maniac
mr.spika
mr.spika
avatar

Male
Broj postova : 1223
Godine : 29
Lokacija : sektor Istok 031
Datum registracije : 12.05.2009

PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 19:52

" Zavaljujam duboko"
[Vrh] Go down
Quanah
lingua
lingua
avatar

Male
Broj postova : 223
Godine : 43
Lokacija : BiH
Datum registracije : 04.05.2009

PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 20:03

Konačno-način da i ja skontam sta pričate oko oštrica...
Malo drvo hvala na pojašnjenu oblika oštrica...
[Vrh] Go down
mariobab
guru
guru
avatar

Male
Broj postova : 2033
Godine : 54
Lokacija : zg
Datum registracije : 28.01.2009

PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 20:06

Ajde JoZ@, malo drvo je to napravio još prije mjesec i pol.
[Vrh] Go down
http://bushcraft-forum.findtalk.biz/
antun
spikač
spikač
avatar

Male
Broj postova : 830
Godine : 45
Lokacija : zagreb-sesvete
Datum registracije : 01.05.2009

PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   25.07.09 22:34

Hvala puno Malo drvo
[Vrh] Go down
M5
lingua
lingua
avatar

Male
Broj postova : 267
Godine : 37
Lokacija : Dalmacija
Datum registracije : 13.04.2009

PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   05.08.09 17:51

Super stvar malo drvo. Skinio sam tekst, pa ću po komodu proučit.
[Vrh] Go down
gogastiOS
tipko
tipko
avatar

Male
Broj postova : 64
Godine : 51
Lokacija : Osijek
Datum registracije : 18.08.2010

PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   26.08.10 9:50

Sada mi je puno toga jasnije... Hvala na detaljnom objasnjenju
[Vrh] Go down
Sponsored content
PostajNaslov: Re: GRIND- terminologija   

[Vrh] Go down
 
GRIND- terminologija
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
FORUM PREŽIVLJAVANJA :: OPREMA :: NOŽEVI-
Forum(o)Bir: